Calypso Entertainment Shop
Calypso Entertainment Shop

Privacybeleid

Privacy Statement

Privacy Statement

Van Ginkel Muziek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens
Wanneer u een webbestelling bij ons plaats of een artikel in onze winkel koopt of bestelt, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken:

Wanneer u een product koopt in onze winkel waarbij een factuur gewenst is:

  • Naam
  • Adresgegevens

Wanneer u een bestelling plaatst in onze winkel:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens indien u wenst dat we het product naar u opsturen

Webbestelling:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • IP-adres

Bewaren gegevens
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden door Van Ginkel Muziek bewaard voor zo lang als nodig is om uw bestellingen en aankopen af te handelen, inclusief garantieperiode. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Beveiliging en derden
Van Ginkel Muziek heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers.

Reclame
Wij versturen nooit een mailing of andere reclame-uitingen naar personen of bedrijven die via onze (web)winkel of winkel een product kopen of informatie aanvragen.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden.

Cookies
Het beleid dat Van Ginkel Muziek hanteert omtrent cookies vindt u in ons cookiebeleid.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over ons privacybeleid. U heeft daarnaast het recht het Van Ginkel Muziek te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via order@vanginkel-muziek.nl

Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Van Ginkel Muziek
Achterstraat 1
3961 BG Wijk bij Duurstede
0343-574522
order@vanginkel-muziek.nl